Oprócz awaryjnego otwierania samochodów profesjonalnymi narzędziami, oferujemy również:

  • wymianę wkładek w drzwiach (w mieszkaniu)
  • wymianę zamków w drzwiach (w mieszkaniu)
  • konserwację zamków i wkładek
  • regulację drzwi
  • awaryjne otwieranie zamków, drzwi, lokali i obiektów
  • serwis drzwi i zamków
  • naprawa drzwi i zamków
  • specjalistyczne usługi ślusarskie (ślusarz)